Utleie

Utleie av fast eiendom er stort tema innen eiendomsjussen.

Et stort emne innen dette rettsområde er utleie av næringseiendom. Vi bistår både utleiere og leietagere innen alle typer rettslige spørsmål. Ved de fleste typer næringskontrakter er det langsiktige kontrakts- og samarbeidsforhold. Dette fordrer god og kommersiell rådgivning.

ved utleie av næringseiendom hjelper vi med

Vi bistår bland annet med:
 • Bistand med leiekontrakter
 • Forhandlinger om inngåelse av leiekontrakter
 • Forhandlinger om forlengelse av leiekontrakter
 • Bistand med tolkning av leiekontrakter
 • Bistand med soliditetsvurderinger
 • Rådgivning mht. felleskostnader
 • Rådgivning om skatte- og avgiftsmessige spørsmål
 • Bistand med inndrivning og inkasso
 • Bistand med oppsigelse og utkastelse
 • Bistand med forvaltning og rådgivning
 • Rådgivning om leienivå
 • Bistand ved fremleie og opphør
 • Leietagerrepresentasjon
 • Bistand ved tvister
 • Prosedyre for domstolene

ved utleie av bolig- og fritidseiendom hjelper vi med

Vi bistår blandt annet med:

 • Rådgivning om leiekontrakter
 • Bistand ved mangler og tvister
 • Bistand med forvaltning og utleie
 • Bistand ved kontraktsbrudd
 • Rådgivning ved oppsigelse og heving
 • Rådgivning om skattemessige problemstillinger
 • Prosedyre for domstolene