Ulike sakstyper

Vi yter bistand innenfor alle sakstyper tilknyttet tomtefeste og fast eiendoms rettsforhold. 

Vi kan hjelpe deg med

Følgende sakstyper er typiske innenfor dette rettsområdet:

 • Innløsning av festetomter / Kjøp av festetomt – hvordan går jeg frem?
 • Regulering av festeavgift – og hva er riktig festeavgift som skal betales?
 • Forlengelse av festeavtaler / Fornyelse av tomtefestekontrakter
 • Nye festeavtaler – standardavtale eller tilpasset ditt tomtefeste?
 • Tomtefeste til næringsbygg
 • Rettigheter og forpliktelser i festeavtaler
 • Fastsetting av riktig festeavgift – råd
 • Juridisk vurdering av tomtefestesaker
 • Prosedyre av tomtefestesaker
 • Rådighet over festetomt
 • Overføring av festetomter
 • Prosedyresaker for retten – om innløsning og tvist om festeavgift.
 • Strategi i saker om tomtefeste.

vi bistår OGSÅ med

I tillegg til å yte advokatbistand i forbindelse med tomtefeste, håndterer vi også:

 • Oppgjør og gjennomføring av innløsning av festetomter for begge parter.
 • Servitutter, dvs. veiretter, vannrettigheter osv.
 • Mangler ved fast eiendom – prisavslag/ hevning?
 • Nabotvister
 • Husleierett
 • Generasjonsskifte av hytter og boliger
 • Tvister med håndverkere
 • Tvister vedrørende oppføring av boliger og hytter
 • Jordskifte og fastsetting av grenser
 • Kart- og delingsforretninger