Tomtefeste

Svært mange eiendommer i Norge står på festet grunn. Dette gjelder tomter til bolig- og fritidshus, næringseiendom, offentlige bygg m.v. Det store antallet festeforhold viser seg også i et mangfold av ulike festekontrakter. Slik tomtefesteloven er utformet, kan små nyanser i kontrakten utgjøre store forskjeller i hvilke rettigheter og forpliktelser partene har.

Vår lange erfaring innen tomtefeste innebærer at vi meget effektivt og nøyaktig kan gi deg kvalitetsbistand.

Vi kan hjelpe deg med

Vi bistår i alle typer tomterettslige spørsmål. Ulike problemstillinger som vi løpende yter bistand med, er blant annet:

 • Etablering av tomtefesteforhold
 • Utarbeidelse av tomtefestekontrakter
 • Regulering av festeavgift
 • Forlengelse av festeforhold
 • Innløsning av festetomter
 • Overdragelse av festerett
 • Tinglysing av festekontrakter
 • Problemstillinger ved næringsfeste
 • Problemstillinger ved avvikling
 • Skjønn om overtagelse av bygninger
 • Rettslig prosedyre om tomtefesteforhold