Rettshjelpsdelen

Rettshjelpdekning / Rettshjelpsforsikring

Trenger du hjelp?

Rettshjelpdekning / Rettshjelpsforsikring

Ved tvister om tomtefeste er det ofte slik at hus-/hytteforsikringen vil dekke mye av advokatutgiftene. Dette er i henhold til den såkalt «rettshjelpsdelen» i disse forsikringene. Alle norske hus- og hytteforsikringer har slik dekning. 

Disse dekningene omfatter også en rekke andre tvister knyttet til den forsikrede eiendommen.

Vi kan gi nærmere informasjon om denne ordningen. 

Vi håndterer for øvrig alt opp imot forsikringsselskapet.

Denne forsikringsdekningen innebærer dog en egenandel, normalt på kr. 3 000 – 4 000 med tillegg av 20 prosent av overskytende advokatsalær.

Ta kontakt med oss, så kan vi undersøke om din tvist er dekket av ditt forsikringsselskap.