PROSEDYRE

Våre advokater arbeider med en målsetting om at alle tvister kan løses. I de fleste tilfellene løses slike tvister ved effektive og grundige forhandlinger. 

Trenger du advokat for å prosedere saker for domstolen?

Vi har betydelig fokus på å finne kommersielle og hensiktsmessige løsninger.

I noen tilfeller må imidlertid også saker prosederes for domstolene for å finne sin løsning. Alle våre advokater fører jevnlig saker for domstolene. Vi har stor fokus på kontinuerlig kompetanseutvikling for å kunne tilby den beste prosedyren.

Innen prosedyre bistår vi jevnlig våre klienter med:

  • Bistand ved rettsmekling
  • Prosedyre for ting- og lagmannsrett
  • Prosedyre for Høyesterett
  • Prosedyre for jordskifterettene
  • Prosedyre ved spesialdomstoler