Om oss

Priser

Priser på advokatbistand

Priser/salær

Våre timepriser varierer noe fra sak til sak. Merk at vårt hovedfokus er på en meget effektiv og metodisk sakshåndtering. Timeprisen avhenger til dels av ulike faktorer og er til en viss grad basert på skjønn. Vi vektlegger temaets vanskelighetsgrad og det oppnådde resultatet. Videre ser vi på hvilken særskilt kompetanse og erfaring den enkelte advokat har innen emnet.

Alle våre priser oppgis og avtales i en særskilt oppdragsbekreftelse.

Veiledende timepriser er som følger:

Ansvarlig advokat

Kr. 2.000 – 3.000 eks. mva.

Kr. 2.500 – 3.750 inkl. mva.

Ansatt advokat

Kr. 1.700 – 2.500 eks. mva.

Kr. 2.125 – 3.125 inkl. mva.

Advokatfullmektig

Kr. 1.400 – 2.200 eks. mva.

Kr. 1.750 – 2.750 inkl. mva.