Kurs i tomtefeste / Foredrag om tomtefeste

Vi holder ulike kurs og foredrag innen tomtefeste. Dette kan være generelle kurs eller foredrag i ulike fora.

Aktuelle tema kan være:

  • Regulering av festeavgift
  • Innløsning av festetomter / Kjøp av festetomter
  • Reglene ved tomtefeste i næringsforhold
  • Rettigheter i tomtefeste
  • Forlengelse av festeforhold m.v.


Kurs og foredrag kan holdes for:
  • Tomtefestere
  • Tomtefesteforeninger
  • Eiendomsmeglere
  • Hytteforeninger/Velforeninger
  • Banker osv.

Ta kontakt med oss slik at forslag til opplegg kan utarbeides.