KURS

KURS I TOMTEFESTE

Trenger du hjelp?

Vi holder kurs og foredrag i tomtefeste.

Vi holder ulike kurs og foredrag innen tomtefeste. Dette kan være generelle kurs eller foredrag i ulike fora. Dette kan være for tomtefesterforeninger, hytteforeninger, eiendomsmeglere osv. 

Aktuelle tema kan være:

  • Regulering av festeavgift / tomtefesteavgift 
  • Innløsning av festetomter / Kjøp av festetomter
  • Reglene ved tomtefeste i næringsforhold
  • Rettigheter i tomtefeste
  • Forlengelse av festeforhold m.v.

Ta kontakt med oss om du er interessert i kurs.