KORT FORTALT

Hva er tomtefeste?

Trenger du hjelp?

Tomtefeste

Tomtefeste er leie av grunn til hus som tomtefesteren/festeren har eller får på tomten.  Det sentrale er at det er tomtefesteren/festeren som er eier av bebyggelsen på tomten.  Selve tomtearealene eies av en annen.

Tomtefeste har tradisjonelt blitt kalt ulike betegnelser, herunder tomtefeste, feste, leie, bygsling m.v.

Kontrakter som omfatter tomtefeste har ofte tilsvarende betegnelser.  Disse kan være betegnet som tomtefesteavtaler, festeavtaler, leieavtaler, bygslingskontrakter m.v.  Det sentrale er imidlertid ikke betegnelsen, men selve innholdet av rettsforholdet.