Kontaktinformasjon
Telefon: 21 51 20 50
E-post: tb@blco.no

Språk: Norsk og engelsk
Utdannelse: Cand. Jur. 2002

Sekretær
Mette Marthinsen
E-post: mm@blco.no

Advokatbistand

Advokat (H) Torstein Burkeland

Kontaktinformasjon
Telefon: 21 51 20 50
E-post: tb@blco.no

Språk: Norsk og engelsk
Utdannelse: Cand. Jur. 2002

Sekretær
Mette Marthinsen
E-post: mm@blco.no

Advokat Torstein Burkeland er en av Norges mest erfarne advokater innen tomtefeste. Han har til enhver tid et stort antall tomtefestesaker til behandling. Disse er fra alle deler av landet.

De fleste saker løses utenfor rettsapparatet, men advokat Torstein Burkeland har også ført en rekke saker om tomtefeste for domstolene. Herunder prinsipielle saker både for lagmannsrettene og Høyesterett.

Vi bistår enkeltpersoner, velforeninger, boligforeninger, hytteforeninger, selskaper, foreninger, forsikringsselskaper og det offentlige. I tillegg representerer vi rene tomtefesterforeninger.

Bistanden kan ytes på alle stadier av en sak. Dette kan være forut for inngåelsen av festekontrakter, under festeforholdet og ved utløpet av et festeforhold.

Et generelt råd er å søke bistand før det blir uenighet og tvist. Dermed kan partene ofte unngå stor uenighet og forhold løses smidig.

Advokat Torstein Burkeland har også bred erfaring fra øvrige rettsforhold i tilknytning til fast eiendom. Problemstillinger tilknyttet tomtefesteforhold kan ofte ha sammenheng med den generelle eiendomsjussen. Derfor anses det å være en stor fordel med et bredt kompetansegrunnlag.

Ved bistanden har vi fokus på effektiv og god oppfølging av både sakene og deg som klient.

Vi har i mange år samarbeidet med fhv. advokat Arild Ruus Simensen som i en årrekke var Tomtefesterforbundets advokat og sekretær.

Ta kontakt med oss, så kan vi foreta en vurdering av din sak.

Yrkeserfaring:
2002-2004: Clausen & Keller AS, key account manager
2005-2006: Advokatfullmektig, Advokatfellesskapet i Torstedhjørnet
2007 -: Egen advokatpraksis, Advokatfellesskapet i Torstedhjørnet/ Burkeland, Lång & Co Advokatfellesskap
2018: Møterett for Høyesterett