Statskog tapte mot tomtefester

Den 15.09.17 avsa Høyesterett en avgjørelse i saken mellom Statskog og Bardu jeger- og fiskerforening.

Særskilte regler

Høyesterett kom til at foreningshytten for jeger- og fiskerforeningen var å anse som «fritidshus». Dermed kom de særskilte reglene om «fritidshus» til anvendelse. Avgjørelsen kan ha stor betydning idet mange foreningshytter står på festetomter.