Borgarting lagmannsrett - når er en festekontrakt evigvarende

Spørsmålet om når en festekontrakt er evigvarende eller ikke kan ha betydning i flere sammenhenger.

Evigvarende festekontrakt

Herunder ved spørsmålet om fastsetting av innløsningssummen og i forhold til reguleringsadgangen. Om en festekontrakt er evigvarende eller ikke er i utgangspunktet en konkret vurdering av festekontrakten. Borgarting lagmannsrett mente at en festekontrakt med «rett til fornyelse» var evigvarende.