Grunneier tapte sak i Høyesterett!

Den såkalte Hegdahl-saken ble avgjort i Høyesterett i storkammer. Saken var mellom Staten og en grunneier. Grunneier gjorde gjeldende at det såkalte «tvillaust-vilkåret» var i strid med EMK. Grunneier tapte i Høyesterett.

Flertall i høyesterett

Høyesteretts flertall avviste saken på prosessuelt grunnlag. Grunneier tapte altså saken i tingrett, lagmannsrett og Høyesterett.