Tomtefester i Oslo vant i Høyesterett

Den 10.02.16 avsa Høyesrett i storkammer en avgjørelse vedrørende innløsning av en festetomt i Oslo. Tomtefesteren vant enstemmig!

Regelverket om innløsning ble ikke funnet å være i strid med grunneiers vern etter EMK TP 1-1

Advokat Torstein Burkeland, som førte saken i ting- og lagmannsretten for tomtefester, noterer med glede at Hyesterett opprettholdt resultatet fra lagmannretten. «Dette er bra for tomtefesterne!», er hans utgangspunkt. Det motsatte resultatet ville nemlig kunne hatt store konsekvenser for mange tomtefestere som ønsker å innløse tomtene sine.