Tomtefesterne i Re vant!

Den 27.10.2015 avsa Høyesterett en dom som innebærer at 17 tomtefestere vant saken sin mot Opplysningsvesenets fond.

Etter 5 års kamp har tomtefesterne fra Re i Vestfold endelig vunnet saken

Saken har vært til rettslig behandling siden 2011. Den har vært til behandling i Høyesterett ved to anledninger. Nå foreligger en endelig avgjørelse. Den innebærer at tomtefesterne får rett til å kjøpe tomtene sine til en svært fornuftig pris.

Opplysningsvesenets fonds krav for Høyesterett innebar at enkelte av tomtefesterne måtte betale over dobbel markedsverdi for tomtene sine. Dette førte imidlertid ikke frem. I stedet ble lagmannsrettens avgjørelse stående. Den innebærer at tomtefesterne kun betaler for tomten sin og ikke andeler av fellesarealer, friområder og lignende i byggefeltet.

Saken er prinsipielt viktig for tomtefestere som er såkalte fremfestere. Det vil si at de leier sin tomt av en avtalepart som selv leier arealene.

Tomtefesterne fikk videre dekket sine sakskostnader for Høyesterett. Les dommen her.