Endringer i tomtefesteloven

Fra og med 01.07.2015 ble tomtefesteloven endret.

Endringer fra og med 01.07.15

Endringene gjelder først og fremst adgangen til regulering av festeavgifter ved forlengelse av avtalt festetid. Dessuten er det vedtatt enkelte endringer mht. innløsningsregelene og reglene om fremgangsmåte for forlengelse av festetiden. Lenke til tomtefesteloven finner du her.