EMD-dommen fra Strasbourg: Innløs tomten din nå!

Reglene omkring tomtefeste har vært gjennom betydelige endringer de siste årene.

EMK avgjørelsen

Etter EMK avgjørelsen, jfr. over, kan det komme ytterligere regelendringer i tomtefesternes dissfavør. Forutberegneligheten for tomtefeste er således dårlig ser det ut til nå. Hensett til de store verdiene som ofte er knyttet til festetomten har vi ett klart råd: Krev innløsning av festetomten din nå om det er mulig!