Tomtefeste.no

Advokatbistand innen tomtefeste
-vi hjelper deg.

VI HJELPER DEG

bistand med din tomtefestesak.

Vi kan bistå deg med din tomtefestesak! Vi har lang erfaring med tomtefestesaker over hele landet. Våre advokater har prosedert saker for alle instanser – herunder flere tomtefestesaker for Høyesterett. 

VI BISTÅR SÆRLIG MED

Vi bistår næringslivet, privatpersoner og det offentlige med følgende

endring i festekontrakter

rettigheter og servitutter

faktisk bruk av tomt

Aktuelt

SISTE nyTT

Statskog tapte mot tomtefester

Spørsmålet om når en festekontrakt er evigvarende eller ikke kan ha betydning i flere sammenhenger. Herunder ved spørsmålet om fastsetting av innløsningssummen og i forhold til reguleringsadgangen. Om en festekontrakt er evigvarende eller ikke er i utgangspunktet en konkret vurdering av festekontrakten

Les mer »

Borgarting lagmannsrett – når er en festekontrakt evigvarende

Spørsmålet om når en festekontrakt er evigvarende eller ikke kan ha betydning i flere sammenhenger. Herunder ved spørsmålet om fastsetting av innløsningssummen og i forhold til reguleringsadgangen. Om en festekontrakt er evigvarende eller ikke er i utgangspunktet en konkret vurdering av festekontrakten

Les mer »

Grunneier tapte sak i Høyesterett!

Den såkalte Hegdahl-saken ble avgjort i Høyesterett i storkammer. Saken var mellom Staten og en grunneier. Grunneier gjorde gjeldende at det såkalte «tvillaust-vilkåret» var i strid med EMK. Grunneier tapte i Høyesterett

Les mer »

Forsikringsdekning

Rettshjelpforsikring - du har det!

Er du i tvist om tomtefeste knyttet til bolig- eller fritidshus. Da har du sannsynligvis forsikringsdekning for deler av advokatutgiftene dine. Vi kan søke om slik dekning for deg.